21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

Poziom wody na Bugu we Włodawie. Kajakiem na włodawski wodowskaz.

pomiar stanu wody we Włodawie

Wodowskaz na Bugu we Włodawie jest atrakcją turystyczną miasta.

Wodowskaz we Włodawie

Wodowskaz we Włodawie – zagospodarowane otoczenie przy znaku granicznym 015

Tablica informacyjna nad Bugiem we Włodawie - włodawski wodowskaz

Tablica z historycznymi faktami dotyczącymi mostu na Bugu we Włodawie.

Słupek graniczny 015 koło wodowskazu we Włodawie

Znak 015

Poziom wody na Bugu we Włodawie

Wśród wielu atrakcyjnych miejsc i obiektów we Włodawie, nie bez powodów, coraz większą ciekawość wzbudza słynny z codziennych komunikatów radiowych, włodawski wodowskaz.

Na przedłużeniu ulicy Lubelskiej, poniżej nasypu pozostałego po zniszczonym w czasie II wojny światowej moście, w sąsiedztwie polskiego znaku granicznego Nr 015 (w przeszłości 1137) zbudowany został 1 października 1965 r. obecny włodawski wodowskaz.

Najczęściej budowane i spotykane są wodowskazy łatowe, natomiast włodawski to solidna budowla, jeden z niewielu w Polsce wodowskazów skośnych, zwanych też schodkowymi. Wodowskazy skośne ułatwiają pomiar przy przesuwającej się linii brzegowej wraz ze zmianą stanu wody. Najokazalej włodawski wodowskaz prezentuje się z rzeki, o czym mogą zaświadczyć miłośnicy turystyki kajakowej. Otoczenie wodowskazu zostało zrewitalizowane i dziś prezentuje się dużo lepiej. Dzięki czemu wędrujący nadbużańskim szlakiem turyści piesi, kolarze szlakiem rowerowym Green Velo lub przybijający na niewielkiej plaży kajakarze (poniżej wodowskazu), mają do dyspozycji teren na krótki odpoczynek.

włodawski wodowskaz, na Bugu we Włodawie, Poziom wody na Bugu we Włodawie

Wiata nad Bugiem koło włodawskiego wodowskazu.

Kajaki na Bugu we Włodawie można zobaczyć na starych, przedwojennych zdjęciach pokazanych na tablicy informacyjnej koło altanki z napisem „Wodowskaz na rzece Bug we Włodawie 378,3km – we Włodawie)

My proponujemy przepłynąć sobie kajakiem trasę z Sobiboru na włodawski wodowskaz i zobaczyć jeszcze po drodze trójstyk granic w okolicy Orchówka.

Włodawski wodowskaz - przystanek podczas spływu Bugiem. stan wody na Bugu

Przystanek podczas spływu przy wodowskazie we Włodawie , który mierzy stan wody na Bugu Fot. Kamila Lis

Stan wody na Bugu we Włodawie – historia pomiarów zaczyna się 1 stycznia 1897 r., kiedy to założono pierwszy włodawski wodowskaz, usytuowany przy nieistniejącym już moście z 1887r. linii kolejowej Chełm – Brześć. W 1922 r. obserwacje stanów Bugu podjęto na nowym wodowskazie łatowym, w pobliżu mostu drogowego to jest 5,5 km z dół rzeki od mostu kolejowego. Wodowskaz ten został zniszczony wiosną 1940 r., a następnie odbudowany jesienią tegoż roku. Po II wojnie światowej wodowskaz odbudowano 22 lutego 1946 r., chociaż pomiary prowadzono od grudnia 1945 r. na wolnym profilu rzeki. Nowy, do dzisiaj funkcjonujący wodowskaz skośny w odległości 40 m w dół rzeki od poprzedniego, oddano do użytku 1 października 1965r.

pozostałości mostu kolejowego z 1887 r. Fot. Józek Tworek

Miejsce lokalizacji pierwszego wodowskazu – pozostałości mostu kolejowego z 1887 r. Fot. Józek Tworek

Poziom Bugu we Włodawie

Niewielu turystów zwraca uwagę na niepozorną, niewielka budowlę, położoną na skarpie, kilka metrów od wodowskazu. Jest to obudowa nowoczesnego urządzenia, na którym faktycznie wykonywane są pomiary stanu wody na Bugu – oddanego do użytku 14 maja 1970 r. limnigrafu. Limnigraf jest samopiszącym (rejestrującym) wodowskazem, służącym do ciągłej rejestracji stanu wody.

Codziennie na Bugu we Włodawie – włodawski wodowskaz 24/7 bez przerwy w akcji

Codziennie o 12.00 podawane są przez Polskie Radio, komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o stanie wody na Bugu we Włodawie. Przed spływem warto zapoznać się z aktualnym poziomem, korzystając ze strony LUW

Stan wody Bugu z odczytu wodowskazów nie są tożsame z głębokością rzeki. Zwykle stopa wodowskazu (szczególnie łatowego) jest mocno osadzona w gruncie poniżej dna rzeki. Znajomość stanu wody jest bardzo ważna dla mieszkańców nadbużańskich miejscowości, szczególnie w momencie stanów ostrzegawczych,  a przede wszystkim stanów alarmowych.

Stan wody na Bugu we Włodawie

oznaczenie na wodowskazie kolorem czarnym:

– strefa stanów niskich – do 128 cm,
– strefa stanów średnich – od 128 cm do 209 cm
– strefa stanów wysokich – od 209 cm do 250 cm

oznaczenie na wodowskazie kolorem niebieskim:

– stan ostrzegawczy – od 250 cm do 350 cm,

oznaczenie na wodowskazie kolorem czerwonym:

– stan alarmowy – powyżej 350 cm.

Na podstawie analizy prowadzonych od ponad 50 lat pomiarów ustalono średni poziom stanu wody na Bugu we Włodawie na 156 cm. Dzięki systematycznie prowadzonym pomiarom ustalono również, iż od 1951 r. najniższy stan wody – 62 cm odnotowano 4 i 5 sierpnia 1963 r. a najwyższy – 506 cm na wiosnę następnego roku, a dokładnie 8 kwietnia 1964 r.

Doświadczeni kajakarze, przed wyruszeniem na Poleski Szlak Bugu, korzystając z komunikatów meteo wiedzą, że przy stanach zbliżonych do średniego, spływ tą rzeką jest najbardziej relaksowy – prąd średni, dostateczna liczba wygodnych, piaszczystych plaż na przystanki itp. Różnica zaledwie 50 cm stanu wody powoduje już diametralnie różne warunki uprawiania turystyki kajakowej, często mamy wrażenie, że jeszcze nie tak dawno płynęliśmy zupełnie inną rzeką. Oprócz przewidywania stanu rzeki na szlaku kajakowym Poleskiej Doliny Bugu na podstawie prognoz  opadów i komunikatów radiowych mamy też jedną niewiadomą w postaci możliwości gwałtownego opróżniania zbiorników na Bugu w dorzeczu górnego jej biegu na Ukrainie – głównie pod Dobrotworem.

Na Bugu we Włodawie

Na Bugu we Włodawie – włodawski wodowskaz. Fot. Józek Tworek

Wodowskaz we Włodawie 

Doskonałą i niepowtarzalną pamiątką pobytu każdego turysty nad Bugiem we Włodawie jest specjalny certyfikat wydawany przez włodawską Informację Turystyczną – wystarczy być przy wodowskazie, odczytać stan wody i udać się po certyfikat.

Spływy kajakowe we Włodawie 

Od bardzo wielu lat organizujemy spływy kajakowe w powiecie włodawskim, z uwzględnieniem ważnego na Bugu miasta Włodawa. Więcej na temat naszej oferty dowiedziecie się tutaj.

Opracowanie: Józef Tworek
Artykuł ukazał się w w tygodniku “Nowy Tydzień” nr 37 z 14-20.09.2009 r.

Korekty: Marek Pomietło (aktualizacja  informacji marzec 2021r.)

Dodatkowe informacje o pomiarach wody na Bugu i Włodawie znaleźć można na stronie IMGW  (lub link2 Na Bugu we Wlodawie.pdf) w artykule pani mgr Barbary Kieloch. Polecamy.