21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

Obelisk traktu brzeskiego w Terespolu

Obelisk traktu brzeskiego w Terespolu

W 1819 r. gen. Józef Zajączek powołał Franciszka Ksawergo Christianiego na dyrektora tworzonej od podstaw Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów. Jedną z pierwszych prac Christianiego, na tym stanowisku, była budowa traktu Brzeskiego, nowoczesnej drogi bitej z Warszawy do Terespola. Prace budowlane rozpoczęto w 1820 r., zakończono w 1823 r. Wzdłuż trasy wybudowano dróżniczówki, urządzono także stacje pocztowe. Z inicjatywy Stanisława Staszica i Dyrekcji Generalnej na rogatkach Warszawy oraz Terespola ustawiono dwa analogiczne w formie żeliwne obeliski.

Pomnik warszawski odsłonięto 21 maja 1825 r., terespolski 10 listopada 1825 r. Autorem zdobiących je płaskorzeźb był Paweł Maliński, twórca m.in. dekoracji Teatru Wielkiego w Warszawie, współautor pomnika Unii Lubelskiej w Lublinie. Odlewy żeliwne płaskorzeźb wykonano w Zakładach Rządowych w Samsonowie. Ostatnie prace renowacyjne wykonano w 1986 r., brak jest informacji o pracach wcześniejszych które zapewne były także prowadzone.

Żródło: Wojewódzki Konserwator Zabytków