21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

rzeka Włodawka – spływy kajakowe

Rzeka Włodawka - Suchawa

Zawiesiliśmy spływy na tym odcinku rzeki

Włodawka jest lewym dopływem Bugu we wschodniej Polsce. Jest ona drugą co do wielkości rzeką powiatu włodawskiego. Pierwotnie rozpoczynała ona swój bieg z Bagna Bubnów, obecnie jednak jej początek trudno ustalić, ponieważ stanowi go sieć rowów melioracyjnych.  Na większości długości rzeki jej bieg jest uregulowany.

Wody Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego stanowią obszar wyjątkowo atrakcyjny zarówno dla turystów, jak i przyrodników. Spływy kajakowe Włodawką to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu. Osobiście polecamy spływy w kwietniu, maju i w czerwcu ze względu na satysfakcjonujący nurt w rzece. W okresie gorących wakacji często stan wody uniemożliwia wygodne spływanie rzeką Włodawką, o czym przekonali się nasi stali bywalcy i poszukiwacze przygód. Rozpoczęli oni swój spływ w Kołaczach i zamierzali dopłynąć do Adamek, aczkolwiek niski stan wody i zarośnięte koryto na pierwszym odcinku do Suchawy zniechęcił ich do kontynuacji swojego spływu.

Turyści odwiedzający włodawskie Polesie powinni obowiązkowo zapoznać się z tym szlakiem. Mając do dyspozycji jeden dzień możemy zorganizować dla Was bardzo ciekawy spływ z ogniskiem integracyjnym. Na tej rzece obsługujemy tylko grupy zorganizowane. Nasza wypożyczalnia kajaków dowiezie kajaki nawet dla 100 osób. 

Rzeka Włodawka – orientacyjne czasy spływu dla poszczególnych odcinków:

spływ kajakowy Włodawką na trasie Kołacze – Adamki (14,5 km) około 6 godzin
spływ kajakowy Włodawką na trasie Kołacze – Suchawa (9,5 km) około 4 godzin
spływ kajakiem na trasie Suchawa – Adamki (5 km) około 2 godzin – jest NAJŁADNIEJSZYM ODCINKIEM
spływ kajakowy Włodawką na trasie Suchawa – Włodawa (13 km) około 6 godzin
spływ kajakowy Włodawką na trasie Adamki – Włodawa, przystań (8 km), około 4-5 godzin

Szlak rzeką Włodawką głównie wykorzystywany jest na spływy kajakowe 1-dniowe (Kołacze-Włodawa, dł. 22 km; Kołacze – Adamki, dł. 14.5 km; Suchawa – Włodawa, dł. 13.0 km) lub 2-dniowe: Kołacze – Adamki – Włodawa.

Atrakcyjność i różnorodność wariantów spływów na szlaku kajakowym Włodawki wzrasta przy uwzględnieniu wykorzystania szlaków na jej dopływach. Mówimy tu o rzekach: Krzewianka, Krzemianka i Tarasienka oraz w połączeniu ze szlakiem kajakowym Poleskiej Doliny Bugu.

PRZEBIEG SZLAKU KAJAKOWEGO PO WŁODAWCE

Trasa szlaku kajakowe po rzece Włodawka.

Trasa szlaku kajakowego po rzece Włodawka.


0.0 h
 – km 22.5 – KOŁACZE, most żelbetowy; wodowanie; szerokość rzeki około 3 m, głębokość około 1 m, dno muliste, brzegi niskie, torfowe; nurt słaby; flora: grążel żółty, przy brzegach trzcina, lilie wodne, pałki wodne, turzyce, kosaciec żółty.
0.5 h – meandrująca rzeka o szerokości 5-6 m; fauna i flora: bobry, dziki, grążele.
1.0 h – zespoły szuwarowe, trzcina zarastająca niemal całą szerokość rzeki Włodawki; nurt prawie nie wyczuwalny, brzegi niewidoczne.
1.5 h – km 17.5 – trzcinowe zarośla, żeremia bobrów, zatory ze zbitej roślinności; z lewej las; ujście cieku Krzewianka – Więzienny Rów.
2.0 h – rzeka nieco szersza, mniej zarośnięta, meandrująca; flora: kosaćce żółte, grążele żółte; po lewej na skraju myśliwska ambona.
2.5 h – spokojne spływanie bez utrudnień; sosnowy las; po 10 – 15 minutach pierwsze zabudowania Suchawy, z widokiem kopuły cerkwi.
3.0 h – km 13.0 – SUCHAWA ( jaz żelbetowy) koniec odcinka szlaku;

Rzeka Włodawka w Suchawie.

Rzeka Włodawka w Suchawie. Rozpoczęcie spływu kajakowego do Adamek. Zapraszamy na szlak kajakowy Włodawką.

3.0 h – km 12.9 – SUCHAWA (most żelbetonowy)- możliwość postoju; nurt rzeki Włodawki słaby, głębokość do około 1,5 m; zabytki: budynek dawnej plebanii i cerkiew prawosławna z pocz. XX w.; na odcinku szlaku do Adamek zatory i przeszkody ze zwalonych poprzecznie drzew; meandrująca naturalnie pośród zabagnionych łąk rzeka.
4.0 h – km 10.4 – ujście Krzemianki; brzegi niskie, urwiste; bardzo atrakcyjny przyrodniczo, naturalny odcinek rzeki przez las; na rzece pochylone lub zwalone drzewa – ślady działalności bobrów.
4.5 h – km 8.1 – drewniany most w Adamkach; polana, pole biwakowe; spływ szeroką, miejscami do 8 m rzeką, głęboką na około 2 m.
5.0 h – km 6.8 – jaz żelbetonowy; przenoszenie kajaka lewą stroną; rzeka uregulowana o szer. 4 – 5 metrów.
5.5 h – km 5.9 – kładka drewniana.
5.7 h – km 4.6 – Most żelbetonowy. Uwaga: przeszkody; przy niskim stanie wody płynąć ostrożnie.
5.9 h – km 3.7 – ujście rzeki Tarasienki; po lewej łąki i pastwiska pod Włodawą, po prawej w oddali widoczne Lasy Sobiborskie.
6.0 h – km 3.4 – kładka stalowa – szlak rowerowy Green Velo; Włodawka meandruje pośród łąk i pastwisk; po lewej widok na miasto Włodawa; zmienna szerokość i głębokość; poza głównym nurtem płycizny.
7.0 h – km 1.5 – most żelbetowy, Włodawa ul. Okunińska; możliwy koniec trasy (wyjście za mostem na prawy brzeg); brzegi wysokie.

ZALECANY KONIEC SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WŁODAWCE

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE DOTYCZĄCE WŁODAWKI

Od 1387 rzeka Włodawka była granicą między Wielkim Księstwem Litewskim, a Koroną Królestwa Polskiego.
Od 1566 roku na mocy Unii Lubelskiej  Włodawka była rzeką graniczną pomiędzy Województwem Brzeskim, a Ziemią Chełmską.

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW WE WŁODAWIE

Wypożyczalnia kajaków we Włodawie. Kajaki Włodawa. Spływy po Włodawce

Pływanie kajakiem po Włodawce, wiąże się z częstym przenoszeniem kajaka pomiędzy zwalonymi drzewami.

Niejedna wypożyczalnia kajaków we Włodawie obsługuje kajakarzy na tej rzece. Po Włodawce najlepiej płynąć kajakiem polietylenowym, który nie ulegnie zniszczeniu przy przenoszeniu ich na zwałkach. Takimi kajakami dysponuje nasza wypożyczalnia kajaków, które dowozimy nad rzekę Włodawkę po wcześniejszej rezerwacji. Przyjemność  pływania tym sprzętem jest nieporównywalna do kajaków starszego typu.

Przenoska na zwałce - rzeka Włodawka

Przy zwalonych drzewach na Włodawce – trzeba się dobrze zastanowić jaką wybrać najlepszą drogę.

WIELODNIOWE SPŁYWY KAJAKOWE WŁODAWKA I BUGIEM


Kajaki we Włodawie
wodujemy najczęściej przy wodowskazie na ul. Lubelskiej. Więcej o tym miejscu pisaliśmy na innej naszej podstronie. Spływy kajakowe we Włodawie cieszą się dużym, niegasnącym zainteresowaniem – warto skorzystać z naszej oferty. Poczytajcie opinie o naszej firmie w Google, FB lub TripAdvisor i podejmijcie właściwą decyzję.


NASZA WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW ZREALIZUJE WASZ

POMYSŁ NA WEEKEND W KAJAKU