21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

AWF Kayak Days 2019

awf kayak days

10 kwietnia 2019 roku

9.00-9.15 Otwarcie AWF Kayak Days 2019 – Prezydent Miasta Biała Podlaska

(Aula Filii AWF – Budynek Główny)

9.15-10.00 Uta KÜHN, wiceprezes ds. kajakarstwa dla wszystkich PZKaj

(Aula Filii AWF – Budynek Główny)
„Upowszechnianie kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży w kontekście szkolenia kadr
w Polskim Związku Kajakowym”

10.30-10.45 Pokazy technik z zakresu pływania użytkowego

(pływalnia Filii AWF)

10.45-11.00 Pokazy technik kajakowych w wykonaniu instruktorów RETENDO

(pływalna Filii AWF)

11.00-12.15 Doskonalenie technik kajakowych pod opieką instruktorów RETENDO

(pływalnia filii AWF, liczba miejsc ograniczona)

12.30-14.00 AKADEMICKA USTAWKA KAJAKOWA (regulamin do pobrania)
(miejsce – korytarz przy Auli Filii AWF – Budynek Główny)
Sponsor wydarzenia – CROSSFIT BIAŁA PODLASKA i Miasto BIAŁA PODLASKA

13.30-15.00 Przerwa obiadowa
16.00-16.15 Wręczenie nagród zwycięzcom AUK – Prezydent Miasta Biała Podlaska

(Aula Filii AWF – Budynek Główny)

16.15-16.45 Marek POMIETŁO (instruktor kajakarstwa turystycznego AWF, kajaki.nadbugiem.pl)

(Aula Filii AWF – Budynek Główny)
„Podlaskie trasy kajakowe – Zielawa, Krzna, Bug – jako atrakcje turystyczne”

16.45-18.00 Piotr SIKORA (turysta ekstremalny, ekspert PSKK, RETENDO)

(Aula Filii AWF – Budynek Główny)
„W stronę kajakarstwa ekstremalnego. O Himalayaku raz jeszcze…”

 

Link do poprzedniej edycji AWF Kayak Days 2015