21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

Turystyka na wodach granicznych – zasady podczas spływu Bugiem

turystyka na wodach granicznych, motorówka Straży Granicznej, sławatycze, kajaki nad Bugiem

Zdajemy sobie sprawę, że wiele przepisów, które obowiązują nad Bugiem zostało wymyślonych w latach 50 ubiegłego wieku i nienadążają one do bieżących realiów życia i sytuacji geopolitycznej. Nie widać dobrej woli w kierunku ich upraszczania, usuwania kontrowersyjnych zapisów lub modyfikowania w celu uprzyjemnienia uprawiania turystyki na wodach granicznych Bugu. Poniżej wymieniamy kilka zasad, na które należy zwracać uwagę.

Podstawowe zasady których należy przestrzegać podczas spływu graniczną rzeką Bug:

 

  • Spływy kajakowe zgłaszamy właściwej placówce Straży Granicznej min. 2 godziny przed rozpoczęciem.
  • Wszelkie zmiany w programie spływu zgłaszamy telefonicznie  najbliższej placówce Straży Granicznej.
  • Płynąc trzymamy się polskiej strony granicznej rzeki Bug – od lewego brzegu do środka rzeki
  • Uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych możliwe jest tylko w ciągu dnia – najwcześniej rozpocząć możemy naszą kajakową przygodę pół godziny po wschodzie, przy czym pamiętamy żeby zakończyć spływ pół godziny przed zachodem słońca
  • Mimo, iż zabroniona jest kąpiel w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów to i tak większość kajakarzy kąpie się w Bugu – trudno wyobrazić sobie kilkudniowy spływ w lecie bez możliwości schłodzenia czy umycia się. Wyjątkiem od tej reguły są miejsca do tego wyznaczone i oznakowane – tylko, że my takich nad Bugiem granicznym nie znamy.
  • W przypadku spływów wielodniowych warto zapamiętać nr znaku / słupka granicznego, który jest w okolicy naszego miejsca noclegowego – ułatwi to patrolowi w lokalizacji Waszego postoju
Szlak kajakowy Poleska Dolina Bugu, znak graniczny 027, Różanka, Turystyka na wodach granicznych

Znak graniczny 027 w Różance

Turystyka na wodach granicznych – przepisy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 lipca 2010 r. W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego Ustawa z dnia 12 października 1990r o ochronie granicy państwowej

 

10.03.2015r. Straż Graniczna poinformowała o zmianach w zasadach przebywania w pasie drogi granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej informuje o nowych zasadach przebywania w pasie drogi granicznej o szerokości 15 metrów. Przebiega on wzdłuż linii granicy państwa lub brzegu rzeki granicznej.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA NR1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2015r. W sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Zastępuje ono ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO NR 1 z dnia 27 czerwca 2013r. W sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.

Pas drogi granicznej w nowo wyznaczonych miejscach, objętych zakazem przebywania, oznakowano tablicami z napisem: “PAS DROGI GRANICZNEJ – WEJŚCIE ZABRONIONE”. Zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach przy samej linii granicy nie dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów znajdujących w pasie drogi granicznej, turystów przebywających na oznakowanych szlakach turystycznych i kąpieliskach. Zmiany w oznakowaniu granicy państwa,zostały wprowadzone na wniosek Straży Granicznej i w mniejszym stopniu ograniczają dostęp do rzeki granicznej Bug.

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2015 r. W Sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.