21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

rzeka Leśna – Białoruś – prawy dopływ Bugu

Rzeka Leśna - spływ kajakowy w obwodzie brzeskim

Zawiesiliśmy spływy na tym odcinku rzeki

Istnieje możliwość zorganizowania spływu kajakowego po rzece Leśnej. Ze względów logistycznych najlepiej gdyby grupa liczyła 18-20 osób. Możemy pomóc w otrzymaniu  wizy grupowej lub voucherów, noclegach oraz transferach. Zapraszamy do kontaktu.

Poniżej opis rzeki dla kajakarzy, którzy samodzielnie będą próbowali spłynąć tą urokliwą rzeką.

Rzeka Leśna (biał. Лясная) – malownicza trasa kajakowa po rejonie kamienieckim i brzeskim.

Przebieg: Kamieniuki | Каменюки – Paszuki | Пашуки – Czernaki | Чернаки – miejsce zlewania się rzek Leśnej Prawej i Lewej – Szyszowo | Шишово – Nowickowicze | Новицковичи – NOCLEG (po przepłynięciu ok. 35 km) – Kamieniec | Каменец – Małe Muriny | Малые Мурины – Siulki | Сюлки – Baranki | Баранки – Młyny | Млыны NOCLEG (po przepłynięciu ok. 15 km) – Pokry | Покры – Czarnawczyce | Чернавчицы – Tiuchenicze | Тюхиничи (po przepłynięciu ok. 35 km) – Brześć | Брест

Środek transportu: kajak
Czas trwania: 2-3 dni
Długość: ok. 90 km
Stopień trudności: średni

Malownicza trasa kajakowa prowadzi przez rejony kamieniecki i brzeski. Bieg rzeki jest urozmaicony, błotniste odcinki przeplatają się z drobnymi kamienistymi przeprawami. Należy zaznaczyć, że na Białorusi prostych rzek nie ma, wszystkie są kręte. Na trasie można podziwiać różnorodność ekosystemu rzeki, a także dużą ilość rzadkich roślin i zwierząt.

Zazwyczaj trasę zaczyna się na Prawej Leśnej, przy moście na wysokości wsi Kamieniuki (Каменюки). Drugim wariantem jest rozpoczęcie trasy we wsi Biała (Белая) na rzece Biała, która wpada do rzeki Prawa Leśna. Jest to możliwe tylko przy wysokim stanie wody, tj. na wiosnę. Drugi wariant jest lepszy o tyle, że zaczyna się we wsi, która znajduje się w Puszczy Białowieskiej, a także dlatego, że są tu dwa gospodarstwa agroturystyczne:

Leśna (Лесная) i Polski majątek (Polski majentak; Польский маентак).

Płyniemy krętym korytem rzeki i wkrótce przepływamy koło domu słynnego znawcy Puszczy Białowieskiej, pisarza Wiaczesława Wasiljewicza Siemakowa. Wielu mieszkańcom Białorusi jest on znany jako pierwszy białoruski Dziadek Mróz.

Za wsią Kamieniuki teren zalewowy rzeki był jedynie w małym stopniu poddawany odwadniającym zabiegom melioracyjnym, co sprawia, że często przy brzegach rosną nieduże kompleksy leśne, gdzie można spotkać ciekawe gatunki ptaków: krogulca albo jastrzębia gołębiarza, pokrzewkę jarzębatą, rokitniczkę, remiza. Często nad rzeką zatrzymują się nieduże grupy krzyżówek. Podpływając do wsi Paszuki (Пашуки), gdy jest ładna pogoda, można zaobserwować, jak polują orliki krzykliwe i myszołowy. Stary olchowy las prawie ściśle przylega tu do koryta rzeki.

Przepływając koło mostu w okolicy wsi Paszuki, należy być przygotowanym na utrudnienia. W przeszłości obok mostu znajdowała się elektrownia, której fundamenty zachowały się do dziś i stanowią niebezpieczeństwo dla łódek i kajaków. Natomiast zaraz za mostem koryto rzeki rozszerza się. Można tu podziwiać malownicze pejzaże. Wiosną ten odcinek rzeki obfituje w ptaki wodno-błotnych. Niekiedy zbiera się tu nawet do dwóch, trzech tysięcy gęsi, kilkaset kaczek i dziesiątki łabędzi niemych.

Latem, również w okolicach wsi Czernaki (Чернаки) zbierają się liczne ptaki, takich gatunków jak: czapla siwa, bocian biały, krzyżówka, myszołów, błotniak łąkowy. Znajdująca się tu stara odkrywkowa kopalnia torfu jest miejscem lęgu błotniaków stawowych, perkozów dwuczubych, łabędzi niemych. W ostatnich latach pojawia się tu także rzadka na Białorusi kania ruda.

Miejsce gdzie łączą się rzeki Leśna Prawa i Lewa jest szczególnie ciekawie. W pobliżu znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, na których gnieżdżą się perkozek, nieduża kolonia rybitwy czarnej, ptaki bąk i bączek, kaczka czernica, remiz, krzyżówki. Niekiedy przylatuje tu także bielik i czapla biała.

We wsiach Szyszowo (Шишово) i Nowickowicze (Новицковичи) znajduje się kilka zabytków historycznych. W Szyszowie zachowały się pozostałości dworu, nieduży park i kilka stawów. Niedaleko stawu, w niezwykle malowniczym miejscu, wznosi się drewniana cerkiew św. Aleksandra Newskiego. We wsi Nowickowicze w przeszłości znajdował się folwark, na którym do II wojny światowej gospodarzyli spadkobiercy rodu Walentynowiczów. Do dziś w bardzo dobrym stanie przetrwały: dom dworski, młyn i poszczególne zabudowania gospodarcze. W 2. poł. XIX w. wokół dworku założono nieduży park, po którym pozostały jedynie samotne drzewa, nieduży zbiornik wodny i grobla.

Nocleg zaplanowany jest na polanie (kemping) przed Kamieńcem.

W drugim dniu podróży dotrzemy do jednego z najstarszych miast Białorusi, jakim jest Kamieniec (Каменец). Już z daleka dają się zauważyć kamieniecka wieża i cerkiew, która zbudowana została w 1913 r. dla upamiętnienia jubileuszu 300-lecia dynastii Romanowów. Z kolei wieża ta to unikatowy pomnik architektury obronnej 2. poł. XIII w.

Kontynuując podróż, przepływamy koło wsi Małe Muriny (Малые Мурины), w której znajduje się drewniana cerkiew św. Mikołaja, zbudowana pod koniec XIX w. Część rzeki, którą płyniemy jest bardzo piękna. Koryto rzeki zachowało się w naturalnym stanie, co jest bardzo nietypowe na Białorusi.

Płyniemy teraz do wsi Siulki (Сюлки), gdzie znajduje się stary dwór rodu Paszkiewiczów. Żeby dostać się do tego obiektu, trzeba pokonać nie najłatwiejszą drogę po rzeczce Kriwula. We wsi zachowały się fragmenty parku krajobrazowego. W centrum parku znajdował się stosunkowo niewielki parterowy dom. Obok dworu stoi cerkiew prawosławna z kamienną bramą i ogrodzeniem, zbudowana w 1863 r. W 1960 r. cerkiew została zamknięta i dziś znajduje się w kiepskim stanie. Wokół świątyni zobaczyć można kilka grobów z interesującymi architektonicznie kamiennymi pomnikami. Obok położony jest cmentarz prawosławny, na którym znajduje się zabytkowy grobowiec z początku XX w.

Wracamy znowu na rzekę i płyniemy do wsi Baranki (Баранки). Przed II wojną światową znajdował się tu dwór rodziny Masłowych, położony na malowniczym brzegu Leśnej między wsiami Baranki i Planta. Do dziś w Barankach stoi drewniana cerkiew, wzniesiona w XVIII w. i przebudowana w 1860 r.

Nocleg drugi – w gospodarstwie agroturystycznym Młynok we wsi Młyny (Млыны).

Dzień trzeci przeznaczmy na pokonanie odcinka z Młynów do wsi Tiuchenicze, czyli tak naprawdę do krańców Brześcia. We wsi Pokry (Покры) znajduje się cerkiew Opieki Najświętszej Bogarodzicy (Pokrowska), zbudowana w 1739 r. Następnie odwiedzamy wieś Czarnawczyce (Чернавчицы), w której wznosi się kościół Troicki oraz drewniana barokowa cerkiew św. Paraskewy (Piątnicka), zbudowana w 1733 r. i przebudowana w XIX stuleciu.

Rzeka Leśna - grupowe zdjęcie ze spływu kajakowego.

Podróż kończy się we wsi Tiuchenicze (Тюхиничи), w miejscu oddalonym o 500 m od przystanku autobusowego i przystanku busów. Warto zwrócić uwagę na tutejszy niedawno otwarty kompleks hotelarski Rynkowka (Рыньковка), nietypowy architektonicznie folwarczny dom, zbudowany bez użycia gwoździ (!).